Strona zmieniła adres

Książka adresowa została połączona ze stroną uczelni.

Nowy adres jednostki której szukasz to: http://www.ue.wroc.pl/jednostki/katedra_miedzynarodowych_stosunkow_gospodarczych.html

Prosimy o zaktualizowanie swoich odnośników.