Strona zmieniła adres

Książka adresowa została połączona ze stroną uczelni.

Nowy adres pracownika którego szukasz to: http://www.ue.wroc.pl/pracownicy/michal_maslowski.html

Prosimy o zaktualizowanie swoich odnośników.